Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Oznamy pre rodičov

21.09.2014 19:59

Na základe dohody s rodičmi na prvom rodičovskom združení je potrebné doniesť pre dieťa na I.polrok školského roka 2014/2015:

7,-€ na rôzne aktivity pre dieťa,

na pracovné zošity : 5.-€ prípravka, 4,-€ stredná skupina, 3,-€ mladšia skupina,

2 ks toaletný papier, 10ks hygienické vreckovky.

Podľa VZN  č. 2/2014 obce Marhaň je poplatok na čiastočnú úhradu v MŠ na školský rok 2014/2015 vo výške: 5,-€.