Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Zápis do materskej školy na šk. rok 2015/2016

11.02.2015 13:27


Riaditeľstvo materskej školy Marhaň č. 98


 oznamuje občanom a rodičom detí,


 že podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
 republiky z 23. júla 2008 o materskej škole


 č. 306/2008 Z. z. §3, odst.1,2,


 sa v čase 


 od 15. februára  -
 15. marca 2015


 uskutoční


 zápis detí do MŠ na školský rok 2015/2016


 


 Slávnostný zápis


 s dňom otvorených dverí


 sa uskutoční


 dňa: 4.marca 2015 - streda


 v budove MŠ v čase od 10.00 hod. do 11.30 hod.