Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Beseda s ujom policajtom

19.11.2014 13:08

Zážitkové  učenie v MŠ Marhaň

 

     Materská škola je škola, ktorá poskytuje deťom vo veku 3-6 rokov predprimárne vzdelávanie. Z pohľadu ľudí, ktorí v MŠ nepracujú je to škôlka, kde sa deti hrajú a učiteľky na ne dávajú pozor. Nie každý má možnosť a hlavne záujem nakuknúť pod „pokrievku“ a vidieť, ako to naozaj v materskej ŠKOLE funguje.    Učiteľky si musia toto hranie sa, dopredu premyslieť a naplánovať  tak, aby to vyzeralo prirodzene a nenútene , ale aby to malo správny a cielený  výchovný a vzdelávací  efekt.                                                                                                                                                                                                           Okrem spomínaného hrania sa, ktoré je u detí v tomto veku ich hlavnou náplňou a činnosťou sa deti aj učia. Ale učia sa hrou, učia sa tak, aby to bolo spontánne, zaujímavé a pútavé. V tomto novembrovom týždni boli našou témou  „ Dopravné prostriedky“. Čiže spomínali sme od dopravných prostriedkov, miesta a spôsobu pohybu, cez chodcov, cyklistov, dodržiavanie dopravných predpisov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, až po prácu hasičov, záchranárov a policajtov. Hádam každá učiteľka vie nájsť primerané a efektívne formy, metódy a zásady edukačnej činnosti. Jednou z takýchto metód je aj metóda zážitkového učenia. Tá spočíva v tom, že daný okruh vedomostí si deti najlepšie osvoja, keď majú možnosť vidieť to naživo. Aby si teda deti mohli pozrieť, ako vyzerá policajné auto, reflexná vesta, terčík, putá, zbraň, či húkačka na policajnom  aute, poprosili sme o spoluprácu Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach. Tí nám vyšli v ústrety a tak sme v našej MŠ vo štvrtok 13.novembra 2014  privítali Mgr. Jána Lukáča. Ten sa  s deťmi porozprával, všetko im poukazoval, vysvetlil a odpovedal aj na ich otázky. V závere sme si zasúťažili, kto dokáže byť lepšou  sirénou -  deti, alebo policajné auto. Takýto spôsob učenia sa je hádam najlepší. lebo už učiteľ národov Ján Ámos Komenský hovoril: „Dajte deťom možnosť vidieť, počuť, ovoňať, dotknúť sa, ochutnať, čo sa dá.“ Pretože je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Myslíme si, že na tento deň budú deti spomínať ešte dlho a na rady pána policajta si spomenú nielen vtedy, keď zbadajú policajné auto, ale aj vtedy, keď budú prechádzať cez cestu, bicyklovať sa, či cestovať s rodičmi. 

Do budúcna dúfame, že sa nám podarí v MŠ zorganizovať viacero rôznych besied pre deti a tak obohatiť ich pobyt v materskej škole.