Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani