Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Novinky

Oznamy pre rodičov

21.09.2014 19:59
Na základe dohody s rodičmi na prvom rodičovskom združení je potrebné doniesť pre dieťa na I.polrok školského roka 2014/2015: 7,-€ na rôzne aktivity pre dieťa, na pracovné zošity : 5.-€ prípravka, 4,-€ stredná skupina, 3,-€ mladšia skupina, 2 ks toaletný papier, 10ks hygienické vreckovky. Podľa VZN  č. 2/2014 obce Marhaň je poplatok na čiastočnú úhradu v MŠ na školský rok 2014/2015 vo výške: 5,-€.

Divadlo

21.09.2014 20:03
29. októbra 2014 sa zúčastníme divadelného predstavenia "Snehová kráľovná" v divadle Jonáša Záborského v Prešove.  Cena vstupenky na osobu je: 4,-€, cena za autobus na osobu činí 2,50€.  Kto má záujem, nech sa prihlási čím skôr, počet lístkov je limitovaný.

Októbrové aktivity

02.11.2014 13:51
Mnohí asi vedia, že mesiac október je mesiac, v ktorom si pripomíname úctu k starším. Opäť môžeme polemizovať, či je vhodné pripomínať si túto úctu práve v októbri. Lenže ten, kto má túto úctu vštepenú vo svojom vnútri, preukazuje ju bez toho, aký je deň, mesiac, či ročné obdobia a v októbri dvojnásobne. A nielen starším, ale aj sám sebe, svojim rovesníkom, i možno mladším, veď napokon prečo nie? Väčšinou sa očakáva od učiteľov, že urobia zázrak a „vlejú“ deťom do...

Beseda s ujom policajtom

19.11.2014 13:08
Zážitkové  učenie v MŠ Marhaň        Materská škola je škola, ktorá poskytuje deťom vo veku 3-6 rokov predprimárne vzdelávanie. Z pohľadu ľudí, ktorí v MŠ nepracujú je to škôlka, kde sa deti hrajú a učiteľky na ne dávajú pozor. Nie každý má možnosť a hlavne záujem nakuknúť pod „pokrievku“ a vidieť, ako to naozaj v materskej ŠKOLE funguje.    Učiteľky si musia toto hranie sa, dopredu premyslieť a naplánovať ...

Vianočný muzikál

14.12.2014 21:17
Oznamujeme rodičom, že vianočná slávnosť s názvom:  "VIANOČNÝ MUZIKÁL "  sa uskutoční dňa 17. decembra 2014 / streda/ o 15.30hod. v budove materskej školy.  Vzhľadom k vysokej chorobnosti detí,  prosím rodičov, aby informovali učiteľky o účasti či neúčasti detí aj rodinných príslušníkov na tejto akcii, v dostatočnom predstihu.

Oznamy pre rodičov

14.12.2014 21:21
V utorok 16.12.2014. bude pani vedúca ŠJ vyberať peniaze za stravu, je potrebné nahlásiť presný počet odobratých jedál, nakoľko je koniec fiškálneho roka. Všetky informácie týkajúce sa vianočného prerušenia prevádzky materskej školy dostanú rodičia v stredu na slávnosti. Tí, ktorí sa nezúčastnia, majú možnosť informovať sa osobne v MŠ, telefonicky, alebo mailom.
Riaditeľstvo materskej školy Marhaň č. 98 oznamuje občanom a rodičom detí, že podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o materskej škole č. 306/2008 Z. z. §3, odst.1,2, sa v čase   od 15. februára  - 15. marca 2015 uskutoční  zápis detí do MŠ na školský rok 2015/2016  Slávnostný zápis  s dňom otvorených dverí  sa uskutoční dňa: 4.marca 2015 - streda  v budove...

Oznam pre rodičov

14.06.2015 23:12
Vážení rodičia, súbor fotografií zo školského roka 2014/2015 obsahuje cca 1200 snímkov. Ak máte záujem, môžeme Vám ich stiahnúť na USB kľúč. V pohodlí svojho domova si ich môžete prezrieť a vymazať tie, na ktorých sa Vaše dieťa nenachádza. Iste uznáte, že pre nás  je časovo náročné vyčleniť všetkym deťom tie fotografie, na ktorých sa nachádzajú. V prípade záujmu, je potrebné doniesť do materskej školy USB kľúč,/čím skôr/ ktorý nie je zavírený a má dostatočne veľkú kapacitu.