Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Informácie o nás

Toto webové sídlo slúži pre rodičov a príbuzných detí, ktoré navštevujú materskú školu Marhaň.

Postupne tu pribudnú články a fotgrafie z rôznych akcií a udalostí, ale aj dôležité oznamy pre rodičov.

 

História projektu

Toto webové sídlo je zriadené za účelom lepšej informovanosti rodičov, ako aj za účelom prezentácie materskej školy.