Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Oznamy pre rodičov

14.12.2014 21:21

V utorok 16.12.2014. bude pani vedúca ŠJ vyberať peniaze za stravu, je potrebné nahlásiť presný počet odobratých jedál, nakoľko je koniec fiškálneho roka.

Všetky informácie týkajúce sa vianočného prerušenia prevádzky materskej školy dostanú rodičia v stredu na slávnosti. Tí, ktorí sa nezúčastnia, majú možnosť informovať sa osobne v MŠ, telefonicky, alebo mailom.