Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Vianočný muzikál

14.12.2014 21:17

Oznamujeme rodičom, že vianočná slávnosť s názvom:

 "VIANOČNÝ MUZIKÁL " 

sa uskutoční dňa 17. decembra 2014 / streda/ o 15.30hod. v budove materskej školy. 

Vzhľadom k vysokej chorobnosti detí,  prosím rodičov, aby informovali učiteľky o účasti či neúčasti detí aj rodinných príslušníkov na tejto akcii, v dostatočnom predstihu.