Tešia sa detičky pri hraní, v materskej škole v Marhani

Novinky

Oznam pre rodičov

14.06.2015 23:12

Oznamy pre rodičov

14.12.2014 21:21

Vianočný muzikál

14.12.2014 21:17

Beseda s ujom policajtom

19.11.2014 13:08

Októbrové aktivity

02.11.2014 13:51

Divadlo

21.09.2014 20:03

Oznamy pre rodičov

21.09.2014 19:59

Vitajte na našom webe

Materská škola Marhaň v obci Marhaň je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marhaň od roku 2002. 

Táto škola je dvojtriedna, ktorá prijíma deti vo veku od 3-6 rokov na predprimárne vzdelávanie. Po ukončení prípravnej triedy získa dieťa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, čo je akousi vstupenkou na štúdium na základnej škole. Deti sú rozdelené do dvoch tried spravdila podľa veku.,

 

V školskom roku 2014/2015 máme zapísaných 40 detí. 24 detí je v I.triede, to sú prípravkári a stredná veková skupina, 16 detí je v II. triede, to je stredná a mladšia veková skupima.

I. trieda: Salová Gabriela

               Mgr. Nižníková Daniela

II. trieda: Mgr. Uhrínová Alena

               Dzurušová  Mária /zastupujúca/ Pekárová Renáta

Fotogaléria: Fašiangový karneval

Divadlo Gašparko

Záznamy: 1 - 8 zo 8

Zápis do základnej školy

Karneval

Na návšteve v knižnici

Motýlia záhrada